Project Health Centres: er bestaat geen weg, de weg ontstaat al lopend.
In 2012 besloot Stichting fADA om in Rwanda een nieuw project te starten. De opleidingskliniek in Kigali met haar Rwandese bezetting draait naar tevredenheid en er worden jaarlijks dental therapists getraind. Op het platteland in Rwanda blijkt de nood aan tandheelkundige zorg zeer hoog te zijn. FADA besloot om de opgedane kennis en ervaring voor het platteland in te zetten. Bob Blankwaardt schreef een eerste projectplan en voerde in de loop van 2012 in Rwanda meerdere gesprekken met de belangrijkste partners die door fADA bij dit project betrokken worden. Dat zijn o.m. het ministerie van volksgezondheid, het Kigali Health Institute (KHI), de autoriteiten van het district  Gicumbi en de chef de clinique in Kigali. Deze laatste zal lokaal de supervisie van het project op zich nemen. Het overleg met het ministerie,het KHI en overige partners heeft tot verschillende wijzigingen in het oorspronkelijke projectplan geleid. Daarnaast is de financiering van het project nog steeds een zorg. Hierbij tref je een overzicht aan van alle activiteiten die tot nu toe zijn ondernomen ter voorbereiding van het nieuwe project. We willen jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en de problemen die zich voordoen bij het opstarten van een nieuw project in een land als Rwanda. Wellicht kunnen andere particuliere initiatieven leren van onze ervaringen en hiermee hun voordeel doen.

A dental health care model for rural Rwanda

Het “Project Tandheelkundige klinieken bij bij Health Centers in Ruraal Rwanda” komt op een uitgelezen moment. Het Ministry of Health (MoH) heeft recent een strategisch plan voor de gezondheidszorg opgesteld (‘Health Sector Strategic Plan III 2012 – 2018’) De strategie voorziet in toenemende aandacht voor duurzame toegang tot betaalbare medische zorg (cure en preventie van niet-overdraagbare ziektes), zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit valt goed samen met FADA’s ambitie die is gericht op het armste deel van de bevolking, dat grotendeels op het platteland leeft. Voor meer informatie over de ups en downs bij de voorbereidingen van het nieuwe project van fADA kunt u verder het "procesverslag Health Centres 2014" downloaden.