Stichting fADA heeft als doel het bevorderen van tandheelkundige zorg in Afrika, in het bijzonder in Rwanda. Daarvoor verzorgt fADA de volgende activiteiten:

Hulp waar nodig is

FADA verzorgt specifiek tandheelkundige zorg aan mensen die financieel niet in staat zijn om deze hulp zelf te bekostigen.

Kennis delen

Met de kennisoverdracht en het borgen van kennis levert fADA een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg.

Bewustwording en inzicht

Het geven van voorlichting aan overheidinstanties en aan de lokale bevolking, waarbij de allernieuwste inzichten over Health Promotion worden toegepast.

Lange termijn denken

fADA ontwikkelt projecten gericht op het inbedden van de activiteiten in het bestaande systeem van gezondheidszorg.

Betrokken en integer

fADA werkt met een team van mensen die zich belangeloos inzetten om de ambities van de stichting waar te maken.

Beleids- en Strategic plan

Het actuele beldeids- en Strategic plan kunt u hieronder vinden.


Beleidsplan 2020 - 2023

Strategic plan 2016 - 2021