De Kliniek
Sinds 1 januari 2004 is de kliniek van FADA in Kigali in volle bedrijf. Sinds die tijd zijn meer dan 20.000 patiënten behandeld waarvan 51% mannen en 49% vrouwen. Wij stellen jullie graag het team van de kliniek voor. In volgorde van links naar rechts: Longin, Richard, Pétronille, Jean Baptiste, Pierre, Bruce, Tom, Alphonse

Medewerkers

Vaste medewerkers zijn Longin, Richard, Alphonse, Petronille en Pierre.

Longin

Werd in 1991 de eerste student van Fada. Na de voltooiing van zijn opleiding werd hij chef de clinique. Als oud voetbaltrainer heeft hij waardevolle ervaring met het leiden van een team.

Petronille

Is in 1992 in opleiding gekomen in de FADA kliniek toen nog in Nyundo gevestigd. Na Longin is zij degene die het langst in dienst is. Nadat Longin en Petronille eind 2005 hun opleiding hadden voltooid, waren ze in 2007 zover om zelf te gaan opleiden. In 2007 behoorde Richard tot de eerste twee stagiaires in de kliniek. Na beëindiging van zijn stage van 1,5 jaar is hij in vaste dienst gekomen. Alphonse is in 2009 in de kliniek begonnen als stagiair, heeft enorme vorderingen gemaakt. Zijn leergierigheid, zijn enthousiasme en zijn capaciteiten waren redenen genoeg om ook hem in vaste dienst te nemen. Later werd ook Pierre in vaste dienst genomen.

Tandheelkundige zorg

Bijna alle patiënten komen naar de fADA-kliniek met pijn. Daarom staat pijnbehandeling op de eerste plaats. Pijn kan worden veroorzaakt door ontsteking of door een ongeval. De behandeling is er op gericht om de ontsteking/beschadiging zo effectief mogelijk te behandelen, zonder gebruik te maken van antibiotica. De wond wordt zo goed mogelijk gedesinfecteerd en daarna gesloten met hechtingen. Longin en Pétronille zijn speciaal opgeleid om ook gecompliceerde chirurgische ingrepen uit te voeren. Bijvoorbeeld ontstoken verstandskiezen die diep in de kaak klem liggen, uitgebreide ontstekingen, of patiënten met gebroken tanden en kaken na een ongeval. Maar er komen ook patiënten voor vullingen en wortelkanaalbehandelingen. De diagnostiek moet optimaal zijn om een optimaal resultaat te kunnen garanderen: niet elke kies kan met een vulling gered worden en niet elke wortelpuntontsteking is te genezen met een wortelkanaalbehandeling. Röntgentechniek is lastig in Rwanda, want we gebruiken nog ontwikkelaar en fixeer voor de röntgenfoto. Een technisch goede röntgenfoto is echter onmisbaar voor goede diagnostiek. Nieuw is dat vanaf 2013 kinderen behandeld kunnen worden met eenvoudige orthodontische apparatuur. Wederom is goede diagnostiek belangrijk: welk kind kan wel en welk kind kan niet behandeld worden met de beschikbare apparatuur en kennis. Iedere patiënt krijgt persoonlijk aanbevelingen voor goed mondonderhoud: nieuwe aantastingen kunnen voorkomen worden. Toch is dat moeilijk in Rwanda: ouders willen voor hun kinderen het beste en kopen daarom bij voorkeur westerse producten. Ze kunnen zich niet voorstellen dat Coca Cola desastreus is voor het gebit van hun kinderen. Vooral de kinderen van “rijkere” ouders worden getroffen door ernstige cariës (tandbederf). Twee keer per dag poetsen met een goede tandpasta is absoluut geen gewoonte binnen de Rwandese cultuur.