11 result for author: admin


Kennis delen

Op vrijdag 4 april werd door DHIN in Nieuwegein een symposium georganiseerd waar diverse non profit stichtingen uit Nederland die zich bezig houden met tandheelkunde in ontwikkelingslanden aanwezig waren met als doel hun kennis en ervaringen te delen. Tom van der Colk gaf een presentatie waarbij ...